חדלות פירעון

משרדנו עוסק ומייעץ בתחומי חדלות הפירעון, לרבות בצו פתיחת הליכים שונים, הליכי פירוק, פשיטות רגל, הקפאת הליכים וכינוס נכסים. משרדינו מדורג זה מספר שנים בדרוגים היוקרתיים של Dun's 100 וBDI, כאחד המשרדים המובילים בתחום חדלות הפירעון והסדרי חוב. צוות המשרד מתמנה כבעלי תפקיד בתיקי חדלות פירעון שונים ומגוונים הן לבקשות הכונס הרשמי והן מטעם הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי.


אנו משתמשים בניסיון ובידע המשפטי והכלכלי של עורכי הדין, כדי להעניק ליווי משפטי לחברות בקשיים כלכליים, ועוסקים בין היתר, בהגשת בקשות וניהול תיקי הקפאות הליכים והסדר נושים מתוך ניסיון לשמר את פעילות החברה ולהסדיר את חובותיה.
משרדנו מייצג נושים, עובדים וצדדים שלישיים אחרים אל מול חברות חדלות פירעון הן במטרה לגבות את חובם והן למטרות שונות אחרות, כגון: רכישת פעילות או רכוש אחר של החברה.

עו"ד איתי פריימן משמש כיו"ר משותף ארצי של ועדת חדלות פירעון בלשכת עורכי הדין.